Boekhouding & Fiscaliteit

Een correcte boekhouding vormt de basis van een gezonde onderneming.

QFK staat onder andere in voor:

  • Volledige verwerking en supervisie van uw boekhouding
  • Opmaak en, indien gewenst, bespreking van tussentijdse resultaten per maand of kwartaal
  • Opmaak van jaarrekening en financieel rapportering en bespreking van balans en de resultaten
  • Opmaak van wettelijke verslagen zoals Algemene Vergadering, Raad van Bestuur...

Op fiscaal vlak verzorgen wij onder meer:

  • Verstrekking van fiscaal advies tot optimalisatie
  • Opmaak van BTW aangiften (maand- of kwartaalaangifte), BTW-listings en intracommunautaire opgaven
  • Opmaak, berekening en optimalisatie van aangiften personenbelasting voor particulieren en zelfstandigen
  • Opmaak, berekening en optimalisatie van aangiften vennootschapsbelasting voor vennootschappen
  • Diverse wettelijke aangiftes zoals bv. intrastat, statistieken voor de Nationale Bank, structuur enquêtes...
  • Afhandeling van fiscale controles inzake BTW en directe belastingen