Aanvraagmodule corona compensatiepremie nog niet online

Op 10 april werd de corona-compensatiepremie van 3.000,00 € (1.500,00 voor bijberoepen) door de Vlaamse regering goedgekeurd.  Doelstelling was om de aanvraag vanaf 1 mei mogelijk te maken.  Vandaag was aanvraag nog niet mogelijk. Op www.vlaanderen.be schrijft men dan weer dan men ernaar streeft de digitale aanvraagmodule op 4 mei online te hebben.  De aanvraag moet voor 30 juni e.k. ingediend zijn.

Even een herhaling ;

Voor wie ?

  • Zelfstandige in hoofdberoep
  • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen ) heeft van minstens € 13.993,78
  • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
  • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
  • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.
  • Geen cumul met de corona-hinderpremie

Voorwaarden ?

  • Omzetdaling van 60 % tijdens de periode van 14 maart tot 30 april, vergelijking met dezelfde periode in 2019.
  • Bewijsstukken 5 jaar bijhouden om bij een mogelijke controle voor te leggen.
  • Het moet gaan om uw hoofdactiviteit, welke is opgenomen in volgende lijst met NACE codes https://www.vlaio.be/nl/media/1324. Is de NACE-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming niet opgenomen in de hierboven vermelde lijst? En moest uw onderneming niet verplicht sluiten ten gevolge van de coronamaatregelen? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking, als u tenminste kunt aantonen dat u een omzetdaling ten gevolge van de exploitatiebeperkingen van 60% tegenover de referteperiode kunt aantonen.
  • Uw onderneming is actief in het Vlaamse Gewest
Scroll naar boven