Onbelast bijverdienen ten grave gedragen… Verenigingen zijn de dupe !

Sinds de zomer van 2018 kan, wie werkt of gepensioneerd is, ruim 6.000 euro per jaar bijverdienen zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen hoeft te betalen. Hiervan werd vooral gebruik gemaakt in het verenigingsleven of voor het bijklussen.

Verschillende organisaties waren tegen deze fiscale koterij gekant omdat het oneerlijke concurrentie betekent voor ondernemers welke dezelfde klussen uitvoeren.  Deze ondernemers zijn wel onderhevig aan belastingen en sociale bijdragen.  Terechte kritiek !

Zo oordeelt ook het Grondwettelijk Hof.  Er is geen “redelijke verantwoording” voor de verschillende behandeling. 

De huidige regeling blijft nog bestaan tot eind 2020.  Wat er zal gebeuren vanaf 2021 is onduidelijk.  Vanuit politieke hoek oppert men een aanpassing van de oorspronkelijke wet.  Makkelijker gezegd dan gedaan.  België heeft immers geen volwaardige regering.  Ikzelf zal een lange grijze baard hebben indien het parlement met gewone meerderheid hierover een beslissing moet nemen.

Wederom onzekerheid troef voor (sport)verenigingen.  Net voor deze sector is een degelijke regeling noodzakelijk.  Zij hebben – behalve de vrijwilligersvergoeding – nood aan een waterdicht wettelijk kader voor vergoedingen aan hun trainers, coaches, etc…

Scroll naar boven