#Covid19-overbruggingsrecht uitgebreid :

 

Het #COVID19-Overbruggingsrecht werd recent uitgebreid zodat dit thans – beperkt – ook van toepassing is op zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en gepensioneerden.

Voor de maanden maart en april krijgen zij een bedrag van maximum 645,85 euro voor een alleenstaande of 807,05 euro voor een gezinshoofd.

Voorwaarden :

  • Uw activiteit behoort tot de lijst met verplichte sluitingen of je hebt vrijwillig beslist om minstens 7 achtereenvolgende dagen te sluiten in maart en/of april;
  • Indien je van een pensioen geniet, een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt, dan mogen de uitkering en het overbruggingsrecht samen niet hoger zijn dan 1 614,10 euro per maand.
Voor wie :
 
  • Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen: de verplichte voorlopige bijdragen van 2020 worden berekend op een geïndexeerd inkomen van 2017 tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro. Heb je een hoger inkomen, dan heb je recht op het volledige overbruggingsrecht.
  • Artikel 37 (gelijkgesteld met een bijberoep): de verplichte voorlopige bijdragen van 2020 worden berekend op een geïndexeerd inkomen van 2017 tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 euro. Heb je een hoger inkomen, dan krijg je het volledige overbruggingsrecht.
  • Voor gepensioneerden: de verplichte voorlopige bijdragen van 2020 worden berekend op een geïndexeerd inkomen van 2017 dat hoger is dan 6.996,89 euro
Scroll naar boven